Blog

VYHLEDÁNÍ DĚDICTVÍ V USA

VYHLEDÁNÍ DĚDICTVÍ V USA

Jan Kowalski
-
Mnoho z Vás má pravděpodobně příbuzné či jiné blízké osoby, které žijí v USA. Hlavním důvodem změny, resp. přestěhování se za oceán zpravidla byla možnost pracovat za výhodnějších finančních podmínek. Není proto divu, že se i Češi rozhodli danou příležitost využít a zkusit své štěstí v Americe. Značná vzdálenost, dělící daný kontinent od Evropy však přirozeně mohla přispět ke zhoršení vztahů mezi emigranty a jejich příbuznými, kteří se rozhodli ve vlasti zůstat. V naprosté většině případů se kontakty v průběhu let nejprve zhoršily či zcela vytratily.
Zároveň však nejsou výjimkou případy, kdy Češi mají v USA právo na dědictví. Bohužel však neméně časté jsou i situace, kdy některý z našich příbuzných zemřel v USA, avšak my i tom nemáme žádnou informaci, stejně jako o vzniku souvisejícího práva na pozůstalost. Z tohoto důvodu je cílem tohoto článku odpovědět na dotaz, jak svého příbuzného v USA najít. Možností je ve své podstatě několik. Můžete se do pátrání pustit sami, nebo svoji věc svěřit právníkovi, specializujícímu se na dědické právo v USA. Druhá varianta je samozřejmě bezpečnější, neboť pro profesionály se jedná o denní chléb, když jejich zkušenosti mohou v daných situacích hrát nezanedbatelnou roli.

Dědictví v USA – vyhledání dědictví v USA online

Není samozřejmě žádným tajemství, že se nacházíme v době, kdy je možné spoustu věci najít na internetu (což má přirozeně řadu výhod i nevýhod). Službu vyhledání dědictví nabízí celá řada internetových stránek. Jako příklad je možné uvést například následující stránky:

 • www.ancestry.com;
 • www.rootsweb.com;
 • www.missingmoney.com.

Uvedené webové portály uživatelům nabízí celou řadu služeb spojených s vyhledáním dědictví nebo příbuzných v USA. Pro plné využití danými servery nabízených funkcí je leckdy nezbytné zaplatit předplatné. Nejedná se však o nijak závratné částky, neboť suma odpovídá ne zcela vysoké kvalitě inzerovaných služeb.

Dědictví v USA – hledání dědictví v USA pomocí archivů

V internetové době spousta lidí zapomíná na tradiční osvědčené zdroje. Jedním z nich jsou archivy, které představují mimořádně cenný zdroj historických údajů. Přístup k nim je nadto zpravidla veřejný, tj. využít je a pokusit se v nich dohledat chybějící informaci může prakticky kdokoliv.
Předpokladem získání podrobnějších údajů je doložení zákonného zájmu. Zjednodušeně řečeno, jedná se o důvody konkrétního člověka, tak aby bylo možné jeho žádosti vyhovět. Podaří-li se v archivech něco důležitého dohledat, vyplatí se pořídit si příslušný opis. S ohledem na skutečnost, že archivy jsou ve většině případů veřejnými institucemi, považují se z nich pořízené opisy za důvěryhodné a platné zdroje informací.

Dědictví v USA – hledání dědictví v USA pomocí specializovaných společností

Druhou variantou je advokát, resp. specializovaná společnost na danou oblast. Určitě se vyplatí vybrat společnost, která se na dědictví v zahraničí nejen specializuje, ale může v této sféře nabídnout též prokazatelnou dlouhodobou zkušenost. Vedle toho by se měla zabývat též dědickou genealogií. Předmětná genealogie zahrnuje mimo jiné dohledání dědiců, vyplnění nezbytných dokumentů a případné zastupování u soudu. Naštěstí tyto služby poskytují též společnosti i v České republice, byť jich upřímně řečeno příliš mnoho není.
Profesionální pomoc je neocenitelná především v souvislosti s praktickými znalostmi, jejichž získání zabralo roky zkušeností. Profesionálové Vám pomohou v zahraničí nejen najít dědictví, ale v případě potřeby též i dohledat Vaše příbuzné. Předání vyřízení své věci specializované společnosti Vám tak může nezanedbatelně usnadnit život. Můžete tím ušetřit svůj drahocenný čas, který tak můžete využít pro Vás efektivnějším způsobem.

Dědictví v USA – nabídka společnosti Lawyer in Europe

Potřebujete-li najít příbuzného nebo dědictví v USA, neváhejte se obrátit na právníky společnosti Lawyer in Europe. Zaměřujeme se mj. právě na oblast mezinárodního dědického řízení, stejně jako na další záležitosti s mezinárodním prvkem, které jsou pro nás každodenní rutinou. Naši specialisté Vám s Vašimi vyřízením dědictví v USA rádi pomohou a poskytnou všestrannou pomoc. Mnohaleté zkušenosti a pomoc kvalitních a prověřených advokátů jsou pro nás samozřejmostí.
Našim klientům nabízíme jako první krok bezplatnou konzultace, v rámci které Vám naši specialisté poskytnout doplňující informace. Při řešení nám Vámi svěřených věcí stojí zájmy klienta vždy na první místě, neboť si důvěry, kterou do nás naši klienti vkládají, velmi ceníme. Samozřejmostí je pro nás naprostá diskrétnost a zachování mlčenlivosti. Doporučujeme Vám naši nabídku zvážit a v případě zájmu se na nás obrátit.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments