Pravidla používání stránek “Lawyer in Europe” (Návrh na uzavření smlouvy)

Pravidla používání stránek “Lawyer in Europe” (Návrh na uzavření smlouvy)

1. Předmět smlouvy:
1.1. Tento dokument upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi správcem webového portálu “Lawyer in Europe” a jeho návštěvníkem.
1.2. Aktuální znění smlouvy je dostupné na webové adrese https://dedictvivzahranici.com/, přičemž může doznat ze strany správce stránek úprav i bez předchozího upozornění.
1.3. Změny smlouvy nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webovém portále.
1.4. Během používání stránek je Uživatel povinen seznámit se s pravidly zveřejňování vybraných údajů.
1.5. Některé části webového portálu mohou být pro Uživatele nepřístupné, nebo mohu mít vlastní pravidla vstupu. Bližší informace na vyžádání poskytne správce stránek.

2. Definice a pojmy:
2.1. Uživatel — člověk, používající webové stránky s cílem vyhledání a využití informací.
2.2. “Lawyer in Europe” — třetí strana zveřejňující, na stránkách reklamní materiály a obecné informace o právní pomoci v zahraničí.
2.3. Služby — jakékoliv informace, které Uživatel získá nebo předá během interakce s webovými stránkami.
2.4. Zásady ochrany osobních údajů — pokyny, jež upravují pravidla pro sběr, zpracování a šíření materiálů. Jedná se o pravidla upravující vztahy mezi stranami.
2.5. Stránky — webové zdroje s jedinečnou adresou, poskytující služby Uživateli.
2.6. Podmínky používání stránek — dokument upravující fungování webových stránek a jejich změny v souladu se Zásady ochrany osobních údajů.

3. Služby a podmínky jejich poskytování:
3.1. Tento dokument upravuje podmínky a pravidla, která je Uživatel při používání webových Stránek povinen dodržovat, jakož i upravuje odpovědnost obou stran.
3.2. Používání webových stránek “Lawyer in Europe” je pro Uživatele bezplatné. Správce si však vyhrazuje právo nabízení placených služeb jakož i podmínky poskytování služeb změnit.

4. Používání Stránek:
4.1. Uživatel při poskytování informací souhlasí se zpracováním svých údajů správcem Stránek.
4.2. Uživatel je povinen dodržovat podmínky používání webových stránek a zadávat pouze správné informace.
4.3. Bez předchozího povolení není dovoleno zadávat lživé či zavádějící informace a předávat údaje třetím osobám.
4.4. Uživatel je oprávněn používat na Stránkách uvedené údaje a šířit osobní údaje pouze způsobem v souladu se smluvními podmínkami.
4.5. Správce je oprávněn použít osobní údaje Uživatele za účelem zaslání zpráv a nabídky souvisejících služeb.

5. Práva správce:
5.1. Správce je oprávněn provádět změny ve struktuře a podmínkách používání webových stránek.
5.2. Správce je oprávněn provádět změny smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
5.3. Správce je oprávněn ověřovat správnost a důvěryhodnost Uživatelem poskytnutých informací.

6. Odpovědnost správce:
6.1. Správce nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, která Uživateli v souvislosti s používáním Stránek vznikne.
6.2. Správce nenese žádnou odpovědnost za přímou či nepřímou škodu, vzniknuvší Uživateli v důsledku jeho porušení právních předpisů či práv třetích osob. Spory mezi Uživatelem a třetími osobami budou řešeny separátně, tj. bez účasti správce Stránek.

Subscribe
Upozornit na
0 komentáře
Inline Feedbacks
View all comments