ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ.

Informujeme Vás o následujícím:
 • 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Lawyer in Europe s.r.o., se sídlem Školská 689/20, 110 00 Praha 1
 • 2. Osobní údaje jsou shromažďovány ze zákonných důvodů. Osobní údaje, zpracovávané správcem údajů, tvoří obchodní tajemství.
 • 3. Příjemcem Vašich osobních údajů budou:
  • a) pracovníci společnosti, ke zpracování osobních údajů zmocnění;
  • b) subjekty, poskytující telekomunikační, účetně-finanční a jiné právní služby, tak jak tyto budou vybrány v průběhu poskytování služeb subjektu údajů;
  • c) úřady a jiné organizace, nezbytné pro splnění se společností uzavřené smlouvy.
 • 4. Správce údajů bude Vaše údaje uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění jeho smluvních povinností nebo poskytování právního poradenství, nikoliv však dobu delší než zákonem stanovenou.
 • 5. Máte právo od správce údajů získat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na jejich obnovu, právo na jejich výmaz či na omezení jejich zpracování a rovněž právo uplatnit námitky proti jejich zpracování a přenosu.
 • 6. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rozporu s ustanoveními nařízení GDPR, máte právo se obrátit na dozorový orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů).
 • 7. Poskytnutí osobních údajů představuje smluvní podmínku a nezbytnost pro vznik smluvního vztahu.
 • 8. Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.