Blog

POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

Jan Kowalski
-
Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zákonem vymezených osob těmto totiž vzniká právo na tzv. povinný díl. Jak je dobře známo, jedná se o jeden z nejdůležitějších institutů aktuálního dědického práva, a to jak v České republice, tak v zahraničí, o kterém již každý z nás pravděpodobně přinejmenším okrajově slyšel. Jeho podstatou je ochrana majetkových zájmů nejbližších příbuzných zůstavitele, kterým se ze závěti minimální výše jejich dědického podílu nedostalo.
Ve spojitosti s výše uvedeným se dnešní článek zaměří na nejvýznamnější aspekty dědického řízení v Rakousku. Vezmeme-li v potaz, že se jedná o zemi, kde dlouhodobě žije několikatisícová česká menšina, tj. třeba i Váš blízký, mohou se dané informace hodit i Vám. Teoreticky totiž může nastat situace, kdy se např. zůstavitel rozhodnul z práva na pozůstalost vyjmout člena rodiny, se kterým se již delší dobu nestýká, avšak tomuto přesto zůstává zachováno právo na jeho povinný díl.

Dědictví v Rakousku – kdo má v Rakousku právo na povinný díl?

V Rakousku vzniká nárok na povinný díl dědictví tzv. nepominutelným dědicům, jejichž okruh je vymezen rakouským zákonem o dědictví. Jinými slovy, nepominutelní dědicové jsou osoby, které nelze jejich nároku na část pozůstalosti zemřelého zbavit. Toto právo přitom nesvědčí pouze nejbližším rodinným příslušníkům zůstavitele. Podle rakouského dědického práva mezi nepominutelné dědice, kteří mají nárok na povinný díl, patří:

 1. Potomci (a v případě jejich smrti jejich potomci);
 2. Manžel, a
 3. Partner v případě registrovaného partnerství.

V souvislosti se změnou právní úpravy dědického řízení v Rakousku, ke které došlo v roce 2017, je vhodné též zmínit, že mezi nepominutelné dědice nadále nepatří rodiče zůstavitele. Právo na povinný díl tedy svědčí již pouze potomkům, manželovi, resp. registrovanému partnerovi.

Dědictví v Rakousku – jaká je velikost povinného dílu v Rakousku?

V souvislosti s problematikou povinného dílu v Rakousku je potřeba vypořádat se ještě s jednou důležitou otázkou, a to co do určení velikosti povinného dílu. Odpověď je možné nalézt v rakouském občanském zákoníku. Jak tento stanoví, velikost povinného dílu v Rakousku vždy činí alespoň polovinu podílu na pozůstalosti, která by danému dědici připadla v případě zákonné dědické posloupnosti. Jinými slovy, konkrétní výše povinného dílu se vždy odvíjí od velikosti podílu na pozůstalosti ze zákona.
Jakkoliv se tak na první pohled nemusí zdát, výpočet velikosti povinného dílu v Rakousku nemusí být úplně jednoduchý. V potaz je tudíž nutné vzít tzv. čistou hodnotu dědictví, tj. hodnotu pozůstalosti očištěnou a veškeré dluhy a pasiva (např. soudní výdaje). Vedle toho je nutné zohlednit též hodnotu všech darů, učiněných zůstavitelem za jeho života. Mechanismus tedy s ohledem na výše uvedené nijak jednoduchý, tj. leckdy se vyplatí obrátit se na zkušeného odborníka, který zvládne přesně vypočíst velikost dědického podílu za Vás.

Dědictví v Rakousku – na co všechno je třeba ve spojitosti s dědictvím v Rakousku pamatovat?

Při podrobnějším pojednání o dědickém řízení v Rakousku je vhodné se zastavit též u dvou dílčích aspektů. Prvním z nich je skutečnost, že v Rakousku není povinný díl absolutní právem. To znamená, že nárok na povinný díl je nutné soudně uplatnit v subjektivní lhůtě 3 let od doby, kdy se dědic o vzniku daného práva dozvěděl, nejpozději však v objektivní lhůtě 30 let.
Druhým aspektem je skutečnost, že rakouské dědické právo umožňuje dědici jeho právo na povinný díl odmítnout. V případě pochybností přitom platí, že odmítnutí se vztahuje též na potomky dědice, který povinný díl odmítnul; v tomto ohledu však do úvahy připadá do úvahy odlišné ujednání dotčených stran. Odmítnutí povinného dílu je možné v Rakousku provést výhradně ve formě notářského zápisu, nebo do soudního protokolu, v opačném případě je jednání stiženo sankcí neplatnosti.

Dědictví v zahraničí – komplexní služby při dědictví v zahraničí

Zahraniční dědické právo se na první pohled může zdát poměrně přehledné a jednoduché. Zdání však v mnoha případech klame. Jak je všem dobře známo, lidské osudy jsou nevyzpytatelné, mohou napsat různé scénáře, které mohou při řešení pozůstalosti situaci značně zkomplikovat. Vyřízení dědictví v zahraničí přitom předkládá nejen znalost místní právní úpravy, ale v některých případech i obyčejů a současně též cizího úředního jazyka. Z tohoto důvodu je rozumným krokem svěřit projednání své zahraniční dědické věci zkušenému profesionálovi.
Naše společnost Lawyer in Europe svým klientům ve spojitosti s vyřízením dědictví v zahraničí komplexní pomoc. Naši specialisté fungují po celé Evropě, jakož i vybraných zemích světa, jako například USA, Kanadě a Austrálii. Vzniklo-li Vám proto právo na část pozůstalosti v zahraničí, neváhejte se na nás obrátit. Stejně tak můžete učinit v případě jakýchkoliv dotazů, specialisté společnosti Lawyer in Europe jsou Vám kdykoliv připraveni pomoci. Zájmy klienta jsou u nás vždy na prvním místě.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL NA UKRAJINĚ

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL NA UKRAJINĚ

  Povinný díl představuje instrument dědického práva, chránící zájmy nejbližších rodinných příslušníků zůstavitele. Jelikož v případě...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments