Blog

POSTUP PŘIJETÍ DĚDICTVÍ V ARMÉNII

POSTUP PŘIJETÍ DĚDICTVÍ V ARMÉNII

Jan Kowalski
-

Arménie je nevelká země, nalézající se na hranici Evropy a Asie, která se pyšní svojí pitoreskní krajinou a bohatou kulturou. Možná pro někoho překvapivě v daném státě žije i nevelká komunita Čechů. Naši krajané do Arménie emigrovali v průběhu různých historických období, přičemž je k tomu i vedly různé důvody. Buď, jak buď, dnes si Arménii spojujeme především s odpočinkem, tj. jako lokalitu, kam se každoročně sjíždějí turisté ze všech koutů světa.

S ohledem na skutečnost, že někteří z nás mají v Arménii své příbuzné a blízké, rozhodli jsme se věnovat dnešní článek procesu vyřízení dědictví v daném státě. Jelikož má průběh dědického řízení v zahraničí oproti tuzemskému dědickému řízení několik nezanedbatelných rozdílů, doporučuje se obecně využít od samého začátku služeb specializované společnosti, která se vyřízením dědictví v zahraničí zabývá a která Vám pomůže vyřešit všechny související záležitosti.

Dědictví v Arménii – přijetí dědictví v Arménii

Přijetí pozůstalosti v Arménii dle místní právní úpravy dědického řízení působí retroaktivně, tj. zpětně ode dne, kterým je zpravidla den úmrtí zůstavitele. K fyzickému získání pozůstalosti je nezbytné dědictví formálně přijmout. V tomto ohledu je důležité pamatovat na to, že arménské dědické právo neumožňuje přijetí pozůstalosti s výhradami či podmínkou, tj. například není možné pozůstalost přijmout pouze částečně.

Na druhou stranu však rovněž v případě plurality dědiců platí, že přijetí pozůstalosti jedním z nich nezakládá přijetí dědictví ostatními dědici. Současně při aplikaci různých výjimek dle arménského občanského zákoníku platí, že nepřijetí pozůstalosti dědicem se považuje za odmítnutí dědictví.

Dědictví v Arménii – jak a kdy jej přijmout?

Podle dědického práva Arménie přijetí dědictví probíhá buď na základě žádosti dědice o jeho přijetí, nebo na základě potvrzení notáře, projednávajícího danou pozůstalostní kauzu, o vzniku práva na pozůstalost. Arménské dědické právo dědicům explicitně umožňuje pozůstalost přijmout v zastoupení, tj. na základě plné moci.

Lhůta pro přijetí dědictví dle arménského dědického práva zpravidla činí šest měsíců ode dne zahájení dědického řízení. V některých případech je však možné dědictví přijmout i po uplynutí předmětné lhůty. Souhlasí-li s takovým postupem ostatní dědicové, je tak možné postupovat i mimosoudně.

Dědictví v Arménii – získání dědictví v Arménii

Získání dědictví v Arménii je zpravidla spojeno s absolvováním formálního dědického řízení. Úkon předpokládá dobrou znalost místních právních předpisů, jakož i arménského jazyka, jakožto jazyka úředního. Zajištění komplexních služeb v této oblasti Vám přitom dokáže obstarat i na tuto sféru zaměřená společnost Lawyer in Europe.

S námi spolupracující advokáti řeší dědické řízení se zahraničním prvkem prakticky každý den. Stali-li jste se proto účastníky dědického řízení v Arménii či jakékoliv jiném státě, neváhejte se na obrátit na specialisty společnosti Lawyer in Europe. Vaši záležitost s Vámi rádi nejprve bezplatně zkonzultujeme a případně Vám o zahraničním dědickém řízení poskytneme doplňující praktické informace. Jsme Vám vždy k dispozici.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments