Blog

DĚDICTVÍ V BELGII – CO JE TO ROZHODNUTÍ O DĚDICTVÍ A JAK JEJ ZÍSKAT?

DĚDICTVÍ V BELGII – CO JE TO ROZHODNUTÍ O DĚDICTVÍ A JAK JEJ ZÍSKAT?

Jan Kowalski
-
právní úprava drtivé většiny civilizovaných států bankám a jiným finančním institucím ukládá povinnost blokace účtů, na kterých měl zůstavitel uložen své prostředky, a to ihned poté, co se dozví o jeho úmrtí. Jedná se o projev ochrany aktiv zemřelého před případným neoprávněným přístupem. Dědic, který si přeje s bankovním účtem zůstavitele disponovat, je povinen prokázat své oprávnění k tomuto jednání, tj. potvrdit právní postavení dědice (legata).
V belgickém právním řádu k tomuto slouží dokumenty acte d’hérédité (rozhodnutí o dědictví) a certificat d’hérédité (potvrzení o dědictví). V dnešním článku se podíváme blíže na první z těchto listin. Ve své podstatě se jedná o notářem vydávaný dokument, který má pro splnění všech formálnosti ve spojitosti s vyřízením dědictví v Belgii zcela zásadní roli. Nejlépe lze jeho význam demonstrovat na příkladu jednání s bankami nebo pojišťovnami, neboť tyto do doby platného předložení listiny o nástupnictví či jiného srovnatelného právního dokumentu k žádnému úkonu nepřistoupí.

Dědické právo v Belgii – co je to potvrzení o dědictví?

Acte d’hérédité, upraven belgickým dědickým právem, představuje zvláštní druh notářského zápisu, obsahující údaje o dědictví a osobám povolaných k jeho převzetí. Předpokladem převzetí dědictví je kontaktování příslušného notáře, podání žádosti a zaplacení soudního poplatku ve výši 195 eur, resp. dodatečných 125 eur, pokud je předmětem pozůstalosti též nemovitost. Podle platné belgické právní úpravy dědického řízení musí osvědčení o dědictví obsahovat zejména údaje o:

 • Totožnosti zůstavitele a režimu je společného jmění manželů,
 • Místu a datu úmrtí zůstavitele,
 • Tom, zdali zůstavitel zanechal závěť či nastupuje zákonná dědická posloupnost,
 • Tom, uzavřel-li zůstavitel a jeho manžel mezi sebou darovací smlouvu,
 • Prohlášení o přijetí pozůstalosti dědici (legata).

Rozhodnutí dědictví má formu notářského zápisu a je vykonatelné. Z tohoto důvodu je jeho vyhotovení výsledkem formalizovaného procesu dědického řízení.

Dědické právo v Belgii – jaké dokumenty jsou k získání rozhodnutí o dědictví potřeba?

Předtím, než notář přistoupí k sepisu jakékoliv veřejné listiny, rozhodnutí o dědictví nevyjímaje, je povinen si z důvodu právní jistoty a bezpečnosti ověřit, že osoby, které se vydání daného dokumentu domáhají, jsou k tomuto úkonu ze zákona zmocněny. Právní předpisy upravující dědické právo v Belgii proto předpokládají, že dědicové předloží listiny, které budou jejich postavení dědice dokládat.
Uvedenými dokumenty se podle belgického práva rozumí zejména kopie úmrtního listu, kopie oddacího listu a jakéhokoliv dokumentu upravujícího společný majetkový režim manželů, kopii závěti (darovací smlouvy uzavřené mezi manžely), nebo alespoň odkaz na notáře, který předmětné dokumenty uschovává. Obrací-li se dědicové k notáři, jsou tito současně povinni k vyloučení všech pochybností prokázat notáři svoji totožnost.

Dědictví v Belgii – nabídka společnosti Lawyer in Europe

Dědictví v Belgii, resp. dědictví v zahraničí v obecném slova smyslu, se od tuzemského dědictví v konkrétních aspektech liší. Kromě všude přítomného stresu a smutku v souvislosti se ztrátou blízkého člověka je nutné vzít v potaz jazykovou bariéru, která může pro většinu lidí představovat nepřekonatelnou překážku. Vedle toho je nezbytností dobrá znalost belgických právních předpisů, jelikož každá chyba může vyjít velmi draho. Dobrou zprávou však je, že se všem těmto rizikům můžete vyhnout. Získali-li jste právo na dědictví v Belgii, určitě není od věci svěřit jeho vyřízení do rukou zkušeného právníka.
Naše společnost Lawyer in Europe svým klientům nabízí komplexní podporu při vyřízení dědictví v zahraničí. Naši profesionálové se za Vás vypořádají se všemi úskalími, které dědictví v Belgii, resp. jeho získání, skýtá. Můžeme Vám zaručit, že na sebe vezmeme odpovědnost v souvislosti s vyřízením všech formálnosti v nám svěřené věci, a to včetně příslušných byrokratických náležitostí. Získali-li jste proto právo na dědictví v zahraničí, neváhejte se obrátit na společnost Lawyer in Europe, kde Vám naši specialisté s jeho získáním rádi pomohou. V případě jakýchkoliv dotazů nás samozřejmě neváhejte kontaktovat.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments