Blog

DĚDICTVÍ PODLE ZÁKONŮ GRUZIE – JAKÁ JE ZÁKONNÁ DĚDICKÁ POSLOUPNOST?

DĚDICTVÍ PODLE ZÁKONŮ GRUZIE – JAKÁ JE ZÁKONNÁ DĚDICKÁ POSLOUPNOST?

Jan Kowalski
-
Zákonná dědická posloupnost vedle dědění ze závěti představuje jeden z hlavních způsobů dědění v Gruzii. Navzdory obecnému přesvědčení se zákonná dědická posloupnost uplatní nejen v situaci, kdy zůstavitel po sobě závěť nezanechal, ale také tehdy, pokud byla závěť platně sepsána, avšak v ní povolaní dědici nechtějí nebo nemohou dědictví přijmout. Bez ohledu na toto specifikum se však zákonná dědická posloupnost uplatní především v případě absence závěti. Nejpřesnějším způsobem vypořádání majetkových vztahů k pozůstalosti z pohledu zůstavitele však bezpochyby zůstává právě závěť.
V dnešním článku jsme se nicméně rozhodnuli zaměřit se na aktuální informace o dědictví bez pořízení závěti v Gruzii. Na první pohled se může jednat o záležitost jednoduchou a někdy i zcela samozřejmou. V praxi tomu však zpravidla ne tak zcela bývá, neboť dědické řízení skýtá celou řadu úskalí. Z uvedeného důvodu, hovoříme-li o zákonné dědické posloupnosti v Gruzii, nebo o dědickém řízení v Gruzii obecně, vyplatí se vyhledat zkušeného advokáta a využít jeho profesionální zkušenosti, které Vám pomohou v bezpečném a efektivním vyřízením věci.

Dědické právo v Gruzii – základní pravidla dědictví ze zákona v Gruzii

V první řadě je vhodné zmínit, že dědictví ze zákona znamená, že pozůstalost nebo její část přejde na zákonem vymezené osoby (tzv. zákonná dědická posloupnost). Do této skupiny spadají takřka výhradně rodinní příslušníci zůstavitele, nebo v některých případech stát. Dědické právo Gruzie upravuje pět dědických tříd, resp. upravuje dědickou posloupnost dle jednotlivých tříd. Příslušnost k té či oné dědické třídě závisí na stupni příbuzenství mezi zůstavitelem a dědicem, přičemž platí základní pravidlo – čím bližší příbuzenský vztah, tím „lepší“ dědická třída.
Důležitým prvkem dědického práva v Gruzii je pravidlo, podle které platí, že žije-li byť jeden z dědiců v příslušné dědické třídě, je tím vyloučeno dědění dědici v dědické třídě nižší. Z tohoto důvodu k dědictví osoby zůstaviteli nejvíce blízké, tak jak je specifikováno níže. Stojí rovněž za zmínku, že v rámci jednotlivých dědických tříd jsou si podíly dědiců až na výjimky rovny. V případě vzniku sporu o to, jakým způsobem má být pozůstalost mezi dědice rozdělena, mají dotčení dědicové právo se obrátit na příslušný soud.

Dědické právo v Gruzii – okruh zákonných dědiců

Podle dědického práva v Gruzii existují následující dědické třídy:

 • První třída: děti, manžel/ka a rodiče;
 • Druhá třída: sourozenci a zemřeli-li tito, jejich děti;
 • Třetí třída: prarodiče;
 • Čtvrtá třída: strýcové a tety;
 • Pátá třída: bratranci a sestřenice.

Z pohledu gruzínského právního řádu je v případě dětí lhostejno, zda se jedná o biologické děti zůstavitele, děti zůstavitelem osvojené (adoptované), nebo o děti manželské nebo nemanželské. Zákon všem těmto potomkům zůstavitele přiznává stejné právní postavení. Analogicky platí, že i pojem „rodiče“ zahrnuje též rodiče „osvojené“. Všechny uvedené osoby se ve smyslu dědického práva v Gruzii považují za dědice a spadají do první dědické třídy.

Dědictví v Gruzii – nabídka společnosti Lawyer in Europe

Dědické řízení v Gruzii se od tuzemského dědického řízení nezanedbatelně liší. Z toho i vyplývá potřeba znalosti konkrétních právních předpisů, jakož i místního jazyka. Problémem je často i transport těla zemřelého do vlasti, resp. vyřízení s ním spojených byrokratických náležitostí. Dědicové se zpravidla pokouší nejdříve vše vyřídit samostatně bez cizí pomoci, což ve většině případů končí neúspěchem. Chcete-li se těmto vyhnout, vyplatí se svěřit svoji věc v oblasti dědického řízení ostříleným profesionálům. Vyvarujete se tím zbytečných chyb a nadto se tím pro Vás celý proces značně zjednoduší. Komplexní právní služby Vám v této oblasti pomůže zajistit společnost Lawyer in Europe.
Máte-li tedy právo na dědictví v Gruzii a hledáte-li prověřenou společnost, které můžete vyřízení veškerých s dědictvím spojených záležitostí bez obav svěřit, neváhejte se spojit s našimi specialisty. V rámci naší činnosti spolupracujeme s místními advokáty, specializujícími se na dědické právo, což Vám umožní nejen ušetřit Váš drahocenný čas a peníze, ale rovněž se nemusíte o kvalitu právních služeb obávat.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments