Blog

DĚDICKÉ SMLOUVY DLE DĚDICKÉHO PRÁVA V ESTONSKU

DĚDICKÉ SMLOUVY DLE DĚDICKÉHO PRÁVA V ESTONSKU

Jan Kowalski
-

Není žádným tajemství, že dědické právo představuje jednu z těch oblastí práva, se kterou se dříve nebo později setká prakticky každý z nás. V některých případech vstoupí do hry též dědické právo v zahraničí, což může situaci leckdy značně zkomplikovat. Jak je dobře známo, Češi se do zahraničí stěhují stále častěji, a to především z ekonomických důvodů, což může i zavdat důvod ke vzniku nároku na dědictví v cizím státě.

Z uvedeného důvodu se v dnešním článku podíváme na jeden z institutů zahraničního dědického práva, a to konkrétně dědické smlouvy v Estonsku. Jakkoliv je oproti tuzemsku Estonsko státem s cca jen dvoutřetinovou rozlohou, díky svým malebným městům, nedotčené přírodě a regionální kuchyni se těší značné turistické oblibě.

Estonské dědické právo – co jsou to dědické smlouvy?

Dědické smlouvy dle estonského dědického práva představují druh dvoustranného právního jednání, činěného mezi zůstavitelem a jinými osobami, ve kterém zůstavitel danou osobu označuje za svého dědice či legáta. Stojí za zmínku, že je-li druhá ze stran dědické smlouvy zároveň neopomenutelným dědicem (tj. má právo na tzv. povinný díl), dle estonské právní úpravy se uzavřením dědické smlouvy svého práva na povinný díl vzdává.

V souvislosti s dědickou smlouvou je též vhodné podotknout, že estonský zákon o dědickém řízení pod sankcí neplatnosti předepisuje uzavření dědické smlouvy ve formě notářského zápisu. Je-li proto dohoda uzavřená ve formě jiné (např. v prosté písemné formě), jde o jednání absolutně neplatné, nepůsobící žádné právní účinky. Předepsaná forma notářského zápisu přitom sama o sobě působí další právní účinky, a to zejména ve vztahu ke zrušení nebo změně dané dohody, tak jak je o tomto pojednáno níže.

Estonské dědické právo – zrušení či změna dědické smlouvy

Dědická smlouva může být změněna či zrušena prakticky kdykoliv za života zůstavitele. Učinit je tak možné dle estonského dědického práva pod sankcí neplatnosti výhradně ve formě notářského zápisu. Změnu (zrušení) lze realizovat ve formě prostého notářského zápisu, resp. v podobě uzavření nové dědické smlouvy. Na druhou stranu podmínky zrušení či změny dědické smlouvy po smrti zůstavitele jsou značně odlišné.

Do úvahy tento postup připadá pouze při splnění podmínek, uvedených v obecné části estonského občanského zákoníku. Předpokladem je v tomto ohledu podání žaloby k příslušnému dědickému soudu. Jak vyplývá z estonského zákona o dědictví, žalobu je možné podat v subjektivní lhůtě 1 roku, kdy se žalobce o existenci důvodu pro zrušení dědické smlouvy dozvěděl, resp. v objektivní lhůtě 30 let ode dne zahájení dědického řízení.

Za zmínku v této souvislosti stojí, že napadnout platnost dědické smlouvy může nejen jedna ze stran smlouvy, ale též i třetí osoba, která prokáže svůj právní zájem, tj. měla by právo na pozůstalost, pokud by k uzavření dědické smlouvy nedošlo.

Estonské dědické právo – vypovězení dědické smlouvy

V zákonem vymezených situacích může zůstavitel dědickou smlouvy vypovědět, a to pomocí jednostranného právního jednání, učiněného ve formě notářského zápisů. Zajímavostí je, že zůstavitel, který nemá plnou způsobilost k právnímu jednání, tak může učinit i bez předchozího souhlasu svých právních zástupců.

Podle estonského právního řádu je přitom výpověď dědické smlouvy možné učinit v následujících případech:

 1. Strany si možnost výpovědi dědické smlouvy ve smlouvě samotné ujednaly (tzv. právo na smluvní výpověď);
 2. Příjemce pozůstalosti se dopustil protiprávního jednání vůči zůstaviteli nebo osobám jemu blízkých;
 3. Příjemce pozůstalosti hrubým způsobem porušuje svoji vyživovací povinnost vůči zůstaviteli;
 4. Příjemce pozůstalosti úmyslně a podstatným způsobem porušuje jinou svoji povinnost vůči zůstaviteli, spočívající v plnění opakovaných povinností vůči zůstaviteli za jeho života.

Estonské dědické právo – zástupce v zahraničních dědických záležitostech

Zahraniční dědická řízení se ze zjevných důvodů od tuzemských řízení v pozůstalostních věcech liší. V případě dědictví v Estonsku nebo jiném cizím státě je proto bezpečnější a spolehlivější variantou využít služeb specializované společnosti, která se na danou oblast zaměřuje.

Specialisté naší společnosti Lawyer in Europe Vám mohou nabídnout pokrytí pestré palety s vyřízením dědictví spojených záležitostí; s námi spolupracující advokáti jsou garancí kvalitních právních služeb a podpory v rámci celého procesu získání pozůstalosti.

Společnost Lawyer in Europe se od ostatních právních společností na trhu vyznačuje tím, že své konzultace a služby poskytuje klientům též v případě kauz v zahraniční. Získali-li jste proto právo na dědictví v Estonsku, nebo v souvislosti s dědictvím v Estonsku potřebujete jinou formu podpory, neváhejte se s námi spojit. Naši advokáti si Vás rádi vyslechnou a poskytnou Vám zcela bezplatnou prvotní právní konzultaci.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments