Blog

DĚDICKÉ PRÁVO V CHORVATSKU – KDO JE VYKONAVATELEM ZÁVĚTI?

DĚDICKÉ PRÁVO V CHORVATSKU – KDO JE VYKONAVATELEM ZÁVĚTI?

Jan Kowalski
-

Jmenování vykonavatele poslední vůle představuje právo, nikoliv povinnost zůstavitele. V mnohých případech situace hovoří pro jmenování osoby, která se této důležité funkce ujme a zajistí tak bezproblémové vyplnění příslušných ustanovení závěti zůstavitele. V dnešním článku jsme se rozhodli zaměřit se na roli vykonavatele závěti dle dědického práva Chorvatska. Mnoho z nás má příbuzné či blízké, kteří se rozhodli přestěhovat se do zahraničí. Otázky spojené s dědickým řízení v cizině tak nabývají na stále větším významu.

Dědické právo v zahraničí v obecném slova smyslu není vždy stejné, neboť každý jednotlivý stát přijal svá vlastní pravidla úpravy pozůstalosti. Jednotlivé instituty se v různých státech mohou v dílčích aspektech od analogických konstrukcí v jiném právním řádu podstatně lišit. Na první pohled by se mohlo zdát, že v souvislosti s členstvím České republiky i Chorvatska ve strukturách Evropské unie budou právní normy dědického řízení blízké, realita však nemůže být vzdálenější. Stanete-li se proto dědicem v zahraničí, nemusí se jednání na vlastní pěst vyplatit, resp. naopak je vhodné svěřit svoji věc zkušenému profesionálovi.

Dědictví v Chorvatsku – jmenování vykonavatele závěti

Co se týče dědického práva Chorvatska, zůstavitel je oprávněn ve své závěti jmenovat jejího vykonavatele. S ohledem na význam dané funkce je vhodné, aby daná osoba od zůstavitele požívala značnou míru důvěry. Vykonavatelem tak může být například rodinný příslušník nebo blízký přítel. Chorvatský právní řád nicméně ve vztahu k osobě vykonavatele žádné podmínky nestanoví, tj. ex lege se jím může stát jakákoliv svéprávná osoby s plnou způsobilostí k právnímu jednání, resp. i osoba právnická. Zajímavostí je, že vykonavatelem závěti může být i některý z dědiců.

Podle chorvatského zákona o dědictví může zůstavitel jmenovat vykonavatele závěti jednoho, ale i vykonavatelů více. Volba je čistě na zůstaviteli. Bezpečnější variantou je však jmenovat vykonavatele alespoň dva, neboť některý z vykonavatelů, kterému zůstavitel výkon dané funkce svěřil, nemusí tuto úlohu přijmout. Vedle toho obecně platí, že jmenoval-li zůstavitel vykonavatelů více, postupují tito společně a nerozdílně, což lze považovat za jistou formu vzájemného dohledu, tj. i za vyšší míru záruky reálného splnění poslední vůle zůstavitele.

Dědictví v Chorvatsku – úkoly, práva a povinnosti vykonavatele závěti

Prakticky každá funkce s sebou nese vznik určitých práv a povinností, přičemž funkce vykonavatele závěti v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Mezi základní úkoly vykonavatele závěti dle chorvatského dědického práva patří mj. přijetí opatření, nezbytných k udržení pozůstalosti, správa pozůstalosti v souladu s pokyny zůstavitele, úhrada závazků a dluhů zůstavitele, jakož i výkon dalších činností, zajišťujících řádný výkon poslední vůle zemřelého. K tomu, aby vykonatel závěti mohl dané úkony reálně provádět, je povinen obrátit se na příslušný dědický soud, který mu vystaví příslušné zvláštní osvědčení o výkonu funkce vykonavatele závěti. U předmětného dokumentu se následně uplatní princip materiální publicity, tj. veřejné důvěry.

Kromě toho chorvatský zákon o dědictví zakládá vykonavateli poslední vůle právo na náhradu nákladů, jím vynaložených v souvislosti s výkonem dané funkce, a na příslušnou odměnu. Výši odměny stanoví dědický soud. Stojí rovněž za zmínku, že ihned po splnění svých povinností z titulu vykonavatele závěti je tento povinen příslušnému dědickému soudu předložit vyúčtování a výkaz své činnosti. Daný výkaz přitom musí být vyhotoven s péčí řádného hospodáře, neboť v opačném případě se vykonavatel závěti vystavuje riziku odpovědnosti za jím způsobenou škodu.

Dědictví v Chorvatsku – dědění v Chorvatsku

Svoboda pohybu je v Evropě bez jakýchkoliv pochyb největší za poslední dobu. Téměř každý z nás má proto rodinného příslušníka, který se přestěhoval do zahraničí. Možná se jeho cílovou destinací stalo právě Chorvatsko, jakožto stát lákající svými světoznámými turistickými atrakcemi. V takovém případě připadá do úvahy vznik dědického práva v Chorvatsku, se kterým pozůstalí netuší, jak naložit. To ostatně není žádným překvapením, neboť místní právní předpisy zná z cizinců jen málokdo, nemluvě o chorvatštině jakožto úředním jazyku. Tato situace však naštěstí není bezvýchodná.

V případě řešení dědictví v zahraničí Vám můžeme nabídnout služby společnosti Lawyer in Europe. V rámci své činnosti se naši specialisté zahraničními dědickými záležitostmi zabývají již celou řadu let a v této oblasti Vám tak mohou nabídnout své cenné zkušenosti. Rádi se proto ujmeme i Vašeho případu a poskytneme Vám své komplexní služby. Času svých klientů si velmi vážíme, nabízíme proto široké spektrum služeb, šité na míru Vašim potřebám.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments