home chevron_right

Dědické případy: právní služby při zápisu dědictví v zahraničí

Dědické případy: právní služby při zápisu dědictví v zahraničí.

Stěžejní oblast naší činnosti představuje řízení o pozůstalosti. Pro klienty z různých států řešíme dědická řízení po celém světě. Naše zkušenosti v dané sféře nám umožňují operativně vyřešit jakýkoliv problém, bez ohledu na složitost kauzy a bydliště dědiců.

Dědičnost: vlastnosti a podmínky přijetí

Dědictví je záležitostí, která může v rodině vyvolat celou řadu emocí a nedorozumění. Jsme si dobře vědomi toho, že klíčem ke klidu a stabilitě rodiny po ztrátě blízkého člověka je právě mj. znalost právních předpisů upravujících pozůstalost, jakož i schopnosti řešení případných pozůstalostních sporů.
Naši pomoc Vám poskytneme ve všech fázích dědického řízení – od posouzení hodnoty pozůstalosti, přes zahájení a vedení dědického řízení, až po rozdělení pozůstalosti mezi dědice či zpeněžení pozůstalosti.
Specializujeme se na dědická řízení po celém světě. Pomůžeme Vám porozumět místním zákonům i specifikům dědického řízení v daném státě, ale rádi Vám i poradíme, jak ve vztahu k pozůstalosti optimalizovat své výdaje apod.
Dědictví v zahraničí – v dnešní době stále častější jev, zejména u osob, jejichž majetek či příbuzní se nachází v různých státech. Dědické řízení v zahraničí může být leckdy složitou záležitostí, vyžadující znalosti mezinárodního práva i specifik místního právního řádu.
Prvním krokem při řešení pozůstalosti v zahraničí bývá zpravidla zjištění, zanechal-li zůstavitel závěť či nikoliv. Závěť je dokument, ve kterém člověk určuje, jakým způsobem má být po jeho smrti naloženo s jeho majetkem. V případě, že zůstavitel závěť nepořídil, řídí se pozůstalost příslušnou právní úpravou v daném státě.
Nezbytnou náležitostí dědického řízení je pořízení soupisu pozůstalosti, tj. zjištění aktiv, která do pozůstalosti spadají. Tento krok může vyžadovat komunikaci s finančními ústavy či jinými orgány.
Vyřízení dědictví v zahraničí rovněž vyžaduje přijetí vhodných opatření ve vztahu k platbě příslušných daní a poplatků. V některých státech platí ve vztahu k dědické dani zvláštní pravidla, která se mohou lišit dle hodnoty pozůstalosti a blízkosti příbuzenství dědice a zůstavitele.

Celkově vzato je dědické řízení v zahraničí poměrně komplikovaným procesem, vyžadujícím podrobné znalosti mezinárodních právních předpisů, jakož i místních zákonů konkrétního státu. Chcete-li předejít zbytečným nákladům a komplikacím, doporučujeme Vám se důkladně připravit a využít pomoci zkušených profesionálů.
Jsme připraveni Vám pomoct s vyřízením dědictví bez ohledu na to, kde se právě nacházíte a jaká je Vaše právní či faktická situace.